מילון מושגים מעולם החינוך שכדאי להכיר

משרד החינוך אוהב להשתמש במושגים ובראשי תיבות בפרט ולמי שלא מגיע מתוך המערכת, לעיתים קשה לעקוב אחר מסמכים שמסתמכים על אותם ראשי תיבות ומושגים. במאמר זה נביא מילון מושגים מלא מעולם החינוך עבור ספקי גפ”ן, שגם גפ”ן, לגמרי במקרה זה ראשי תיבות. של מה? המשיכו לקרוא.

א | ב | ג | ה | ח | ט | י | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

מושגי חינוך באות א'

 • אופק חדש
  רפורמה חינוכית בחינוך היסודי וחטיבות הביניים שמטרתה שיפור מעמדם, שכרם ותנאי העסקתם של המורים וכן שיפור מרחבי וצורת הלמידה
 • אמי”ר / אמיר”ם
  ר”ת: אנגלית מיון לרמות / אנגלית מיון לרמות מחשוב
  מבחן מיון לסטודנטים לקראת הכניסה למוסדות השכלה גבוהה
מילון מושגים וראשי תיבות בתחום החינוך לספקי גפ"ן

מושגי חינוך באות ב'

 • בי”ס
  ר”ת: בית ספר
 • ביה”ס
  ר”ת: בית הספר
 • בצ”מ
  ר”ת: בעלי צרכים מיוחדים
 • בר”ק
  ר”ת: בגרות קיץ

מושגי חינוך באות ג'

 • גיה”ר
  ר”ת: הגיל הרך
 • גמו”ש
  ר”ת: גמול השתלמות
  תשלום קבוע הניתן לעובד שהשתתף בהשתלמות מקצועית
 • גנ”ח
  ר”ת: גן חובה
 • גנ”י
  ר”ת: גני ילדים
 • גפ”ן
  ר”ת: גמישות פדודית וניהולית
  מערכת דיגיטלית לשימוש מוסדות החינוך אליה ספקים מוסיפים תוכניות חינוכיות והמוסד יכול לשכור את שירותם עם תקציב ייעודי הניתן לו ממשרד החינוך

מושגי חינוך באות ה'

 • היל”ה
  ר”ת: השכלת יסוד לימודי השלמה
  תוכנית להשכלה וקידום נוער בסיכון
 • הק”ר
  ר”ת: הפרעות קשב וריכוז
 • הרא”ל
  ר”ת: הקשבה, הבלגה, ריסון, רגישות, איפוק, אהבה ולמידה
  תוכנית למניעת התנהגות לא רצויה ולמיטביות במוסדות חינוך

מושגי חינוך באות ח'

 • ח”ץ
  ר”ת: חוקרים צעירים
  תוכנית בתחום המדעים עם פעילויות חקר
 • חב”פ
  ר”ת: חינוך בלתי פורמלי
  חינוך בלתי פורמלי הוא חינוך או פעילות חינוכית שמתרחשת אחרי שעות הלימודים כמו תנועות נוער, מד”צים וכל פעילות חינוכית (ולא בהכרח הקניית ידע)
 • חותם
  תכנית מנהיגות חינוכית-חברתית לקידום תלמידים מצטיינים
 • חט”צ
  ר”ת: חטיבה צעירה
 • חימ”ש
  ר”ת: חינוך משלים
 • חמ”ד
  ר”ת: חינוך ממלכתי דתי
 • חנ”מ
  ר”ת: חינוך מיוחד

מושגי חינוך באות ט'

 • טוב”ה
  ר”ת: Test of variables of attention
  מבחן לבעיות קשב וריכוז
 • טכ”מ
  ר”ת: טכנולוגיות מידע

מושגי חינוך באות י'

 • י”ס
  ר”ת: יחידה סמסטריאלית
 • יוח”א
  ר”ת: יום לימודים ארוך
 • יוחא”י
  ר”ת: יום חינוך ארוך יסודי
 • יול”א
  ר”ת: יום לימודים ארוך
 • יול”ם
  ר”ת: יום לימודי מלא
 • יח”ל / י”ל
  ר”ת: יחידות לימוד
 • יש”י
  ר”ת: ילדים שוחרי ידע
  מסגרת חינוית לילדים מחוננים ומצטיינים

מושגי חינוך באות ל'

 • להב”ה
  ר”ת: לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית
  מיזם לצמצום פערים בשימוש בטכנולוגיית המידע על ידי הטעמת הטכנולוגיה והגברת מודעות בפריפריה ואוכלוסיות חלשות.
 • ליב”ה
  ר”ת: לימודי יסוד בחינוך הממלכתי
  תכנים לימודים שהתלמידים בחינוך הממלכתי מחוייבים ללמודם כמו שפות וספרות, מתמטיקה, טבע, מדע וטכנולוגיה וכן חינוך גופני
 • לע”מ
  ר”ת: למידה עצמית במחשב

מושגי חינוך באות מ'

 • מ”מ
  ר”ת: מורה מחליף

 • מאל”ו
  ר”ת: מרכז ארצי לבחינות והערכה
  מרכז המספק שירותי פיתוח, תפעול ותכנון של כלים ומערכים למדידה והערכה עבור ארגונים ומוסדות שונים.

 • מב”מ
  ר”ת: מבחן בשלות יחידני משלים
  מבחן לבדיקת יכולת מילולית ותפקודים ויזו–מוטוריים שונים כחלק מאבחון והערכה בגילי גן עד כיתה ב’

 • מב”ס
  ר”ת: מוביל בית ספרי

 • מב”ר
  ר”ת: מסלול בגרות רגיל
  מב”ר הוא מסלול שמטרתו לתת מענה עבור תלמידים במצבי סיכון

 • מג”ר
  ר”ת: מרכז גיל רך

 • מד”צים
  ר”ת: מדריכים צעירים
  תוכנית שמטרתה ללמד בני נוער להנהיג ולהדריך לקדם משימות בתחומים חברתיים-ערכיים

 • מדב”ס
  ר”ת: מערכת דיווח בית ספרית
  מערכת המכילה את נתוני ההעסקה של עובדי ההוראה הרשמיים במוסד החינוכי.

 • מה”י
  ר”ת: מעבר להתחנכות יוצרנית
  גישה חינוכית המקדמת למידה תוך פעילות של משחק או של עבודה הנעוצה ברעיונות.

 • מו”ג
  ר”ת: מורה גנן

 • מו”מ
  ר”ת: מורה מוסמך

 • מוכש”ר
  ר”ת: מוכר שאינו רשמי

 • מוס”ח
  ר”ת: מוסדות חינוך

 • מופ”ת
  ר”ת: מחקר ופיתוח תוכניות

 • מזה”פ
  ר”ת: המזכירות הפדגוגית
  הגוף בעל הסמכות המקצועית העליונה במשרד החינוך בכל הנושאים הפדגוגיים שבמערכת החינוך

 • מחה”א
  ר”ת: ” מחלקת החינוך”

 • מחו”ה
  ר”ת: מרכז חינוך והשכלה

 • מיח”ם
  ר”ת: מרכז ליוזמות חינוכיות מתוקשבות
  מרכז המקדם יוזמות דיגיטלית ללמידה.

 • מיט”ל
  ר”ת: מרכז ידע לסיוע בטכנולוגיות למידה
  מרכז לקידום ופיתוח ידע מקצועי בתחום טכנולוגיות הלמידה בהשכלה הגבוהה

 • מיצ”ב
  ר”ת: מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית
  מערכת למדידת בית הספר בתחומים שונים כמו עברית, מתמטיקה, אנגלית ומדע ונועד להבין את הלך הרוח בבית הספר על מנת לייעל ולנצל את המשאבים בצורה טובה יותר

 • מכפ”ל
  ר”ת: מבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות
  כלי סינון נוסף לקבלת סטודנטים לתואר ראשון מלבד ציוני הבגרות

 • מָלָ”ג
  ר”ת: מועצה להשכלה גבוהה
  המועצה מתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה, נותנת היתרים והכרה במוסדות וכן לבצע הערכת איכות של תחומי הלימוד במוסדות.

 • מָלָ”ד
  ר”ת: מרכז לימודים דתי

 • מָלָ”ם
  ר”ת: המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי
  מרכז להכשרת מורים למדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודיים.

 • מלמ”ד
  ר”ת: מרכז(י) למידה

 • מלמ”ח
  ר”ת: מורים לילדים עם מוגבלויות חמורות

 • ממ”ד
  ר”ת: ממלכתי דתי
  ממ”ח
  ר”ת: מטלת מחשב

 • ממ”ן
  ר”ת: מטלת מנחה

 • מס”ק
  ר”ת: מבחן סוף קורס

 • מסל”ג
  ר”ת: מבחן סקירה לילדי גן
  מבחן לילדי גן לבדיקת מוכנות לכיתה א’ וכן לאיסוף נתונים לבדיקה האם נחוצה התערבות חינוכית–טיפולית.

 • מסלו”ל
  ר”ת: מבחן סינון ליקויי למידה
  מבחן שמטרתו לזהות את רמת הסיכון לליקויי למידה לפני התערבות מתקנת.

 • מעה”ש
  ר”ת: מערכת השיעורים

 • מפמ”ר
  ר”ת: מפקח מרכז מקצוע
  המפמ”ר הוא האחראי על התכנים הפדגוגים של המקצוע עליו הוא מופקד.

 • מָקָ”ם
  ר”ת: המרכז לקידום המחשוב והטכנולוגיה בחינוך
  מרכז שמטרתו לייעץ ולהנחות במוסדות חינוך בנושא מחשוב בחינוך וכן לסייע בבעיות תחזוקה והתקנות.

 • מרב”ג
  ר”ת: מרכז בחינה גמיש
  מרכז המיועד למי שאיחר להרשם לבחינות הבגרות

 • מרב”ד
  ר”ת: מרכז בדיקה לבחינות
  מרכז שבאחריותו לבדוק את בחינות הבגרות ובחינות הגמר

 • מַרְפַּ”ד
  ר”ת: מרחב פדגוגי

 • מש”ש
  ר”ת: מערכת שעות שבועית

 • משה”ח
  ר”ת: משרד החינוך

 • מת”י / מתי”א
  ר”ת: מרכז תמיכה יישובי או אזורי
  מרכז הנותן מידע, הנחיה וסיוע לצוות החינוכי ומטפלים בחינוך המיוחד.

 • מת”ל
  ר”ת: מומחה/מעריך תפקודי למידה
  מורה המלווה את המהלכים הפדגוגיים הקשורים לתלמידים מתקשים או בעלי לקויות למידה.

 • מתא”ם
  ר”ת: מבחן לתארים מתקדמים
  מבחן מיון לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה

 • מתא”ן
  ר”ת: מפעלי תרבות (ו)אומנות לנוער
  ארגון שמטפח בני נוער בתחום האומנות בחינוך הבלתי פורמלי ומקיים השתלמויות למורים לאומנויות

 • מַתְנַ”ס
  ר”ת: מרכז תרבות, נוער וספורט
  מרכז קהילתי לחינוך בלתי פורמלי ולפעילויות תרבות.

מושגי חינוך באות נ'

 • ניצנים
  תוכנית הצהרונים הלאומי של משרד החינוך שמאפשרת לילדים להשאר במסגרת החינוכית עד אחר הצהרים ומתאימה לגילי 3 עד 8 ופועלת בימי א’ עד ה’

מושגי חינוך באות ס'

 • סחל”ב
  ר”ת: סטודנטים חוברים לבית הספר
  תוכנית המשלבת סטודנטים לתואר ראשון בבתי הספר והגנים בתמורה למלגה והתחייבות לפעילות חינוכית של 4 שעות שבועיות לפחות

 • סט”מ
  ר”ת: סטנדרט משנה

 • סכ”ם
  ר”ת: סף כניסה מינימלי

 • סל תרבות
  תוכנית חינוכית שמיועדת להכיר לתלמידים תכנים מעולם התרבות והאמנות (כמו מוזיאונים והצגות) כחלק ממערכת החינוך.

מושגי חינוך באות ע'

 • ע”ג
  ר”ת: עבודת גמר
 • ע”כ
  ר”ת: עבודת כיתה
 • עבו”ם
  ר”ת: עבודה מעשית
 • עו”ה
  ר”ת: עובד הוראה
 • עוז לתמורה
  רפורמה חינוכית בחינוך העל יסודי שמטרתה לשפר ולקדם את שכרו ומעמדו של המורה וכן להביא שינוי פדגוגי בתחום הניהולי.

מושגי חינוך באות פ'

 • פב”י
  ר”ת: פתרון בעיות יצירתי

 • פיז”ה
  ר”ת: Programme for International Student Assessment
  מבחן פיז”ה בודק באורח השוואתי את התוצרים של מערכות חינוך שונות בעולם

 • פל”א
  ר”ת: פעילות לימודית אחרת
  תוכנית לקידום תלמידים עולים באמצעות מתן שוויון הזדמנויות, צמצום פערים לימודיים וחיזוק המסוגלות האישית והחברתית של התלמידים. התוכנית מיועדת לתלמידים עולים ותושבים חוזרים בבתי הספר העל-יסודיים.

 • פס”ל
  ר”ת: פיתוח סביבות למידה
  תחום שמטרתו להוביל לעיצוב בית הספר ברמה הפדגוגית, עיצובית, חברתית וקהילתית במטרה להתאים אותו לתלמיד של היום ולאתגרים של היום.

 • פסג”ה
  ר”ת: פיתוח סגלי הוראה
  מרכז לפיתוח מקצועי לאנשי חינוך ועובדי הוראה בו יוכלו לעבור קורסים והשתלמויות המוכרות על ידי משרד החינוך

 • פֶּרַ”ח
  ר”ת: פרוייקט חונכות
  פרוייקט בו סטודנטים חונכים תלמידים צעירים ועוזרים להם ברמה הלימודית והרגשית בתמורה למלגת לימודים

 • פריזמה
  תוכנית לקידום ממנהיגות דיגיטלית במוסדות להוראה על ידי תמידה וסיוע וכן גיבוש אסטרטגיה ללמידה דיגיטלית.

מושגי חינוך באות צ'

 • צל”ח
  ר”ת: צוות לשעת חירום
 • צמי”ד
  ר”ת: צרכים מיוחדים

מושגי חינוך באות ק'

 • ק”מ
  ר”ת: קריאה מודרכת

 • קד”א
  ר”ת: קדם אקדמי

 • קל”ע
  ר”ת: קבוצה לעזרה עצמית
  התארגנות של אנשים עם בעיה משותפת לכדי קבוצת תמיכה במטרה לסייע ולתמוך אחד בשני על מנת להתמודד יחד עם הבעיה.

 • קש”נ
  ר”ת: קטע שלא נלמד

מושגי חינוך באות ר'

 • ראמ”ה
  ר”ת: רשות ארצית למדידה והערכה
  הרשות מסייעת למערכת החינוך להשיג את המטרות שהציבה כדי שלתלמידים יהיו מיומנויות, ערכים וידע המותאמים גם לעתיד

מושגי חינוך באות ש'

 • ש”ל
  ר”ת: שעות לימוד

 • ש”ס
  ר”ת: שעה סמסטריאלית

 • ש”ע
  ר”ת: שיעור אישי

 • ש”פ
  ר”ת: שיעור פרטי

 • שו”ס
  ר”ת: שיעור וסדנה

 • שו”ת
  ר”ת: שיעור ותרגול

 • שָׁחָ”ר
  ר”ת: שירותי חינוך ורווחה
  אגף הנותן שירותי חינוך ותגבור לתלמידים מרקע קשה כדי למנוע את נשירתם ממערכת החינוך

 • שי”ח
  ר”ת: שילוב ילדים חריגים

 • שכ”ל
  ר”ת: שכר לימוד

 • שמ”ח
  ר”ת: שיפור מיומנויות חברתיות

 • שנה”ל
  ר”ת: שנת הלימודים

 • שע”ל
  ר”ת: שעות לימוד

 • שפ”ח
  ר”ת: שירות פסיכולוגי חינוכי-התפתחותי
  שירות המסייע ותומך בטיפול התפתחותי, התנהגותי ונפשי של תלמידים, וכן אבחון בעיות בתחום הרווחה וכן טיפול וייעוץ חינוכי לתלמידים והוריהם

 • שש”ס
  ר”ת: שעות שבועיות סימסטריאליות

 • ששנ”ת
  ר”ת: שעות שנתיות

 • שת”ל
  ר”ת: שיפור תהליכי למידה

מושגי חינוך באות ת'

 • ת”ל / תכ”ל / תכה”ל
  ר”ת: תכנית הלימודית

 • תג”ת
  ר”ת: תעודת גמר תיכון

 • תגי”ל
  ר”ת: תגבור יום לימודי
  תכנית משלימה לתלמידים לקויי ראייה ועיוורים שמופעלת לאחר שעות הלימודים ומטרתה לתת תמיכה אישית וחברתית וכן תחושת שייכות.

 • תה”ל / תו”ל / תוכ”ל
  ר”ת: תכנית הלימודים / תוכנית לימודים

 • תח”י
  ר”ת: תכנית חינוכית יחידנית
  מטרת התוכנית היחידנית לאפשר לתלמיד בחינוך המיוחד להשתתף בצורה מרבית בכל הפעילויות המתקיימות בכתה הרגילה על ידי התאמה אישית

 • תל”א
  ר”ת: תכנית לימודים אישית
  תוכנית לימודים ייעודית ואישית לתלמידי החינוך המיוחד. התוכנית נבנית לפי צרכיו של כל תלמיד.

 • תל”י / תל”יה
  ר”ת: תגבור לימודי יהדות
  תוכנית בחינוך הממלכתי דתי שמטרתה לחזק את הזהות היהודית בקרב עולים

 • תל”כ
  ר”ת: תוכנים לימודים כיתתית
  מסמך המתאר את התוכנית הלימודית בכיתה בכל המקצועות, רקע על התלמידים, יעדים, פעילויות ולמעשה כל העשייה הכיתתית
  תל”ם ר”ת: תכנון למידה משמעותית תוכנית המיועדת לתלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות החינוך עם מענה חינוכי ומקצועי המותאם למגבלה של כל תלמיד

 • תל”ן
  ר”ת: תוכנית לימודים נוספת
  תוכנית העשרה חיצונית ורשותית שניתנת בנוסף לתכני הלמידה הרגילים שבית ספר מפעיל בהתאם לבקשת ההורים.

 • תלב”ס
  ר”ת: תכנון / תכנית לימודים בית ספרית
  מסמך המתאר את מטרות בית הספר, העקרונות שלו, מבנה הלימודים, האוכלוסיה וכל דבר מספר על העשייה הבית ספרית.

 • תללי”ם
  ר”ת: תמיכה לימודית לתלמידים מרותקים
  עמותה הנותנת תמיכה לימודית לתלמידים מרותקים לביתם כשהם מרותקים לביתם

 • תת”ח
  ר”ת: תקשורת תומכת וחלופית (AAC)
  תקשורת תומכת וחלופית הוא שם כולל לשיטות ואמצעים שנועדו לעזור לילדים ובוגרים המתקשים בתקשורת מילולית וכתובה

אם נתקלתם בטעות או שאתם רוצים להוסיף עוד מושגים וראשי תיבות, אנא עדכנו אותנו במייל או בקבוצת הוואטסאפ, בה תוכלו גם להתייעץ, לעזור ולהעזר בספקים אחרים או להוציא תסכולים.

הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ

שימו לב: ההצטרפות למנהלים ורכזות בלבד לאחר אימות

דילוג לתוכן