ברוכים הבאים לאתר ספקי גפ”ן מתייעצים!

אתר זה פֻּתַּח ביוזמה פרטית כאקט של עזרה הדדית בין ספקים עבור ספקים. האתר אינו מציע שירותי ליווי או הרשמה לגפ”ן בתשלום ולמען הסר ספק, האתר אינו קשור למשרד החינוך או לתוכנית גפ”ן. מטרת האתר היא הנגשת המידע במילים פשוטות ובצורה ברורה לטובת ספקים שלא מסתדרים עם בירוקרטיה או שנמצאים בתחילת דרכם וצריכים דחיפה קטנה כדי להתחיל לפעול.

התנאים יכולים להתעדכן מעת לעת ע”י מנהלי אתר ספקי גפ”ן מתייעצים או מי מטעמם וללא התראה מוקדמת. אנא הקפידו להתעדכן. כל הכתוב בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים באופן זהה.

השימוש בתכנים ובשירות

התכנים באתר פתוחים לכל. כל התכנים מוגנים בזכויות יוצרים של יוצריהם. ניתן להשתמש בהם למטרות חינוכיות, לימודיות, פרטיות ושאינן מסחריות בלבד. אין להשתמש באתר ובתכניו לכל שימוש שעלול להוות עבירה פלילית, אזרחית או כל עבירה אחרת שפוגעת בזכויות של אדם כשלהו.  

אין להעתיק, להעביר, לפרסם או להעלות לפלטפורמות אחרות את התכנים וכן אין להדפיס תכנים מהאתר לשימוש בצורה שאינה למטרות חינוך ולימוד אישיות וכן אין להשתמש באתר ותכניו לצורך מטרות מסחריות או לצורך איסוף מידע או תכנים לצורך מאגר כלשהו ללא הסכמה מפורשת של מנהלי האתר.

דיוור הודעות ופרסומות

בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב 1982, הרשמה לאתר מהווה את הסכמתך לקבלת דיוור מאתר ספקי גפ”ו מתייעצים הכולל הודעות, עדכונים ודברי פרסומת אל פרטי הקשר שהזנת בתהליך ההרשמה, במילוי הטפסים באתר או בכל נכס אחר המקושר לאתר ספקי גפ”ן מתייעצים (רשתות חברתיות, וואטספ וכו’) בו הזנת פרטים.

ניתן לבטל את הסכמתך בכל רגע נתון על ידי השבה לדבר הפרסומת באותה פלטפורמה. הסרה מרשימת התפוצה מתבצעת בדר”כ בתוך 7 ימי עסקים.

מדיניות פרטיות

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

 • העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת החברות הקשורות למפעילי האתר.
 • ככל שהדבר דרוש לצורך תפעול ואספקה תקינה של השירותים המוזמנים.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי ע”פ דין;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

מנהלי האתר יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילת האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

העלאת תכנים על ידי אנשי חינוך ומשתמשים

באתר ישנה מערכת המאפשרת לספקים, אנשי חינוך ומקצוע להקים עמוד אישי אליו יוכלו להעלות תכנים שהם יצרו לרבות תוכניות גפ”ן, מודעות דרושים ומאמרים ובכך לקדם את שירותיהם בתחום החינוכי. שימוש במערכת אינו כרוך בתשלום ונועד לאפשר לאנשי חינוך להנגיש את התכנים שהם יוצרים.

בשימוש במערכת מהווה הסכמה מצד המשתמש (איש החינוך לדוג’), להציג את התכנים באתר בפלטפורמות אחרות בהן מפעילי אתר ספקי גפ”ן מתייעצים פעילים לרבות רשתות חברתיות, קבוצות וואטספ וכל פלטפורמה אחרת. עם זאת, מפעילי אתר ספקי גפ”ן מתייעצים לא מתחייבת לפרסם או לאשר כל ספק או איש חינוך או תוכן כלשהו להצגה באתר אלא לאחר בדיקה ושיקול דעת של עורך האתר, וכן מפעילי אתר ספקי גפ”ן מתייעצים אינם מתחייבים לקדם או להעלות לאתר מלכתחילה תוכן מסויים או פרופיל ספק או איש חינוך אלא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מפעילי אתר ספקי גפ”ן מתייעצים רשאים למחוק ולהסיר לאלתר תכנים פוגעניים או על פי בקשה של צד שלישי על פי שיקול דעתה או על פי ייעוץ משפטי.

מלוא האחריות על התוכן, חלה על איש החינוך  והספקים שהעלו אותו ועליהם לוודא כי אינם עוברים על חוק זכויות היוצרים ושהתוכן הוא חוקי ואינו מטעה או שקרי:

 • אין להעלות תוכן המהווה לשון הרע
 • אין להעלות תוכן המעודד אפליה, גזענות או אלימות מכל סוג
 • אין להעלות תוכן המעודד ביצוע עברה פלילית או אזרחית
 • אין להעלות תוכן הפוגע בקטינים או תוכן פדופילי
 • אין להעלות תוכן פורנוגרפי
 • אין להעלות קוד זדוני מכל סוג
 • אין להעלות תוכן המפרסם מידע אישי מבלי שניתן על כך אישור מבעל הפרטים.

כל טענה על הפרת זכויות יוצרים, יש לשלוח לאימייל mygefenil@gmail.com והוא יוסר מיידית.

ההחלטה על מחיקת תכנים מן האתר נתונה לשיקול מפעילי אתר ספקי גפ”ן מתייעצים בלבד והם רשאיים לסרב ואף להסיר תוכן שהועלה על ידי משתמשים. כמו כן מפעילי אתר ספקי גפ”ן מתייעצים רשאיים לערוך תכנים שהועלו על ידי משתמשים לפי ראות עיניהם ואינם יכולים להתחייב לציין את שם הכותב כמקור התוכן, אך תשתדל לעשות זאת ככל שהפלטפורמה והסיטואציה מאפשרת ומעלה תוכן נותן את הסכמתו למפעילי אתר ספקי גפ”ן מתייעצים לעשות כל שימוש בתכנים ללא צורך ברשות.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

יובהר כי כל זכויות הקניין הרוחני בשירות והתכנים העולים לאתר ולפלטפורמות השונות שייכות למפעילי אתר ספקי גפ”ן מתייעצים או לצדדים שלישיים אחרים, שהתירו לנו להשתמש בהם (למעט תכני אנשי החינוך שמועלים על ידם לאתר). אין להפיץ, להעתיק, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאיתנו או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם, לרבות תומכים ונותני חסות) הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

נציין כי מפעילי אתר ספקי גפ”ן מתייעצים אינם מפקיעים מאנשי החינוך את הבעלות לתכנים שהם מעלים לאתר אלא בעצם העלתם לאתר, איש החינוך מאשר כי הוא בעל מלוא הזכויות בהם וכי הוא רשאי לפרסם אותם. אם המעלה אינו היוצר או בעל הזכויות בתכנים, הוא מאשר שהוא בעל הרשאה מבעל הזכויות על פי חוק, המתירה לו לפרסם את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש. מפעילי אתר ספקי גפ”ן מתייעצים לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים והאחריות הבלעדית לכל פרסום של תוכן שנעשה על ידי איש חינוך תיהיה של איש החינוך במלואה והוא מתחייב לשפות את מפעילי אתר ספקי גפ”ן מתייעצים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

קישורי שותפים

בחלק מהמאמרים עשויים להיות קישורים למוצרים באתרים חיצוניים כדוגמת אלי אקספרס, אמזון ואחרים. חלק מקישורים אלה הם קישורי שותפים עם מזהה ייעודי המאפשר למנהלי האתר להיות מתוגמלים בעבור הפנייה למוצר. דבר זה אינו משנה את מחיר המוצר בעבור הצרכן אם היה פונה לחנות בעצמו.

דילוג לתוכן