הסלים ותתי הסלים במערכת גפ”ן

החלק המרכזי במכרז גפ”ן הוא התאמת התוכנית של הספק לסל המתאים ולכן, חשוב מאוד להכיר את הסלים, הדרישות שלהם ותמחורם כדי שתוכלו להתאים את התוכנית שלכם לסלים הכי כדאיים וראויים לה. אבל לפני שנצלול לעומק כל סל ותת סל, ראשית, נכיר את סוגי הסלים.

הסלים ותתי הסלים במערכת גפ”ן - תוכן הענינים

מה הכוונה במינוח סלים ומהו סל בעצם

עקרונית, סל הוא למעשה תחום שמאגד בתוכו תוכניות בנושא מסויים והוא מקבל תקציב ייעודי משלו, אך יש לו את ההגבלות והדרישות שלו.

לדוגמה: סל תרבות מכיל בתוכו תוכניות מתחום… ניחשתם נכון – התרבות, כמו הצגות, מופעים, מוזיאונים וכן הלאה. 

הסלים ותתי הסלים במערכת גפ"ן

הסלים במאגר התכניות והמענים החינוכיים

התוכניות שספקים מוסיפים למערכת גפ”ן מצורפות למאגר שנקרא: מאגר תוכניות ומענים חינוכיים ויש בו נכון להיום למעלה מ40,000 תוכניות.

מדובר בתוכניות שאומנם מופעלות בבתי הספר אך מי שמפעיל אותן הם לרוב גורמים חיצוניים, זאת אומרת – אתם (הספקים) והמדריכים שלכם.

בעוד שסל תרבות, עליו דיברנו קודם, אינו שייך למערכת גפ”ן, במערכת גפ”ן הסלים מתחלקים ל6 תחומים עיקריים וכל תחום מתחלק לתתי סלים:

סל מענים פדגוגיים ורגשיים

לסל זה ייכנסו תוכניות לימודיות בנושאים שונים, תוכניות העשרה, תוכניות רגשיות כמו התערבות פסיכולוגית (לא כולל תכנים בתחום הכנה והשתלבות שנמנים בסל אחר), סיורים לימודיים (להבדיל מטיולים), תגבורים, תכנים דיגיטלים, וכן תוכניות שמיועדות לשיפור חזות ואיכות הסביבה הפנימית של בית הספר כך שהתלמידים יהנו להגיע לבית הספר, או במילים אחרות – שיפור האקלים הבית ספרי.

תתי סל מענים פדגוגיים ורגשיים

 • אשכול שפות
 • מענים פדגוגיים ורגשיים
 • תחומי המח”ר: מורשת, חברה ורוח
 • שינוי האקלים
 • תחומי אמנויות
 • חינוך פיננסי
 • תחומי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה
 • מיומנויות למידה הוראה
 • למידה רגשית חברתית, אקלים מיטבי, כישורי חיים ומניעת התנהגויות סיכון
 • מענים רגשיים וטיפוליים
 • קידום אורח חיים בריא
 • זה”ב, נגישות ואורח חיים בטוח
 • מנהיגות ומעורבות בלמידה
 • חדשנות ויזמות טכנולוגית
 • לקויות למידה והפרעת קשב
 • קידום חינוך גופני וספורט
 • חינוך טכנולוגי: התנסות, תעשייה ושירותים
 • למידה משולבת דיגיטל

סל חינוך חברתי-ערכי והעשרה

סל זה מיועד לתוכניות העשרה ברמה החברתית והערכית כמו התנדבויות ומעורבות חברתית, טיולים וימי גיבוש, ימי כיף והפעלות בית ספריות, תחרוית ופעילויות ספורט, מופעים מוזיקלים וכן חוגים שונים.

תתי סל חינוך חברתי-ערכי והעשרה

 • מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים
 • פעילויות העשרה
 • תרבות ואומנות
 • חיים בשותפות
 • תרבות יהודית ישראלית

סל מנהיגות חינוכית

התוכניות בסל זה מיועדות לצוות החינוכי ונועדו לרווחת צוות ההוראה  בבית הספר וכן פיתוח מקצועי על ידי שילוב כלים ניהוליים, הדרכות, ייעוץ, ליווי ואף הדרכות להורים.

תתי סל מנהיגות חינוכית

 • ליווי הוליסטי
 • יועץ ארגוני
 • יועץ כלכלי
 • מלווה פדגוגי
 • מאמן אישי/מנטור
 • מומחה תוכן
 • מנחה קהילות בית ספריות
 • מנחה סימולציות
 • מנחה סיור לימודי
 • קידום חוסן ורווחה נפשית של צוותי חינוך
 • שותפות חינוכית עם הורים וקהילה וקידום הורות מיטבית
 • ליווי והטמעת הגמישות

סל לקידום רווחת התלמיד

התקציב בסל זה מיועד בעיקר עבור הנחות בתשלומי הורים וכן לתוכניות השאלת ספרי לימוד. לאחר שבית ספק סיים עם אלה, רק אז יוכל להשתמש ביתר התקציב לטובת תוכניות נוספות שתורמות לרווחת התלמיד.

תתי סל לקידום רווחת התלמיד

 • מלגות לתלמידים
 • השאלת ספרי לימוד
 • מענים נוספים לקידום רווחת התלמיד

סל מענים לאוכלוסיות במיקוד

סל זה כולל תוכניות לחינוך המיוחד, הכלה והשתלבות ומענים לימודיים לנוער בסיכון, עולים חדשים ואוכלוסיות הזקוקות למענים ייעודיים המתאימים להם. תקציב סל זה כולל גם את ההכשרה של הצוותים החינוכיים.

תתי סל מענים לאוכלוסיות במיקוד

 • הכלה והשתלבות
 • ילדים ונוער בסיכון
 • תלמידים עולים ותושבים חוזרים
 • מחוננים ומצטיינים
 • חברה בדואית דרום)
 • חברה ערבית (אתגרים) (מכרז נפרד)

סל תשתיות בית ספריות

גם בנושא תשתיות וציוד בבית הספר, בתי הספר צריכים לבחור תוכניות מגפ”ן שיתנו להם מענה ברמה הלוגיסטית וגם ברמת התיקשוב כמו סביבות למידה, עזרים פדגוגיים, תשתיות תקשורת (אינטרנט לדוגמה), תוכנות ניהול, וכן ציוד וסיוע בתפעול הציוד.

תתי סל תשתיות בית ספריות

 • תשתית תקשוב
 • הצטיידות
 • ניהול ותפעול

כאמור, בכל אחד מהסלים קיימות אלפי תוכניות ומענים המחולקים לתתי הסלים ובית הספר יכול להשתמש בהם עם התקציב הייעודי שמשרד החינוך נותן לו במסגרת מערכת גפ”ן. למעשה, בחלק מהסלים חובה על המוסד להשתמש באחוז מסויים מהתקציב שניתן לו בכל מקרה, כיוון שהם נחשבים כחיוניים מבחינת משרד החינוך ולכן כ25% מהתקציב הכולל מופנה מראש לסלים המסויימים:

 • מינימום של 7% מהתקציב יילך לסל מנהיגות חינוכית
 • מינימום של 8% יילך לסל לקידום רווחת התלמיד
 • מינימום של 5% יילך לסל מענים לאוכלוסיות במיקוד
 • ומינימום של 5% מהתקציב יילך לסל חינוך חברתי-ערכי והעשרה, מתוכו:
  • 3% על חינוך חברתי
  • 1% על חינוך בשותפות
  • 1% על תרבות יהודית-ישראלית

חלוקת הסלים לפי מענים לבתי ספר

מאגר התוכניות והמענים החינוכיים הוא רק מענה אחד מתוך ארבעה סוגים שבתי ספר יכולים להשתמש בהם במסגרת התקציב שהם מקבלים ממשרד החינוך. מלבדו ישנם גם:

מענים משרדיים

מענים משרדיים כוללים:

 • ימי הדרכה לצוות בית הספר שמופעלים (לרוב) על ידי אחד המורים מבית הספר לטובת קידום תהליכים חינוכיים ופדגוגים
 • ימי הדרכה שמופעלים על ידי מדריך חיצוני שנועדו לליווי הצוות החינוכי בתחומים חברתיים ורגשיים וכן תחומי ידע.
 • רכישת תוכן דיגיטלי וספרים וספריות (מכרז נפרד)
 • תחזוקה של מחשבים ותקשורת
 • וכן השתתפות בסל התרבות הארצי, ותוכניות קר”ב ומיל”ת (מכרזים נפרדים)

מענים באמצעות הרשות המקומית או הבעלות

פה מדובר במענים שהרשות המקומית או הבעלות צריכה לאשר את קיומם כמו תוספת למזכירות ועובדי המנהלה, תוספת של עוזרי חינוך וסייעות לימודיות-חינוכיות, מדריכי העשרה, לבורנטים, ספרנים וטכנאי מיחשוב.

מענים מוסדיים / יוזמות חינוכיות וצרכים ייחודיים

במסגרת מענה זה מנהלים יכולים לקדם יוזמות חינוכיות לצורך פיצוח אתגרים ופיתוח חינוכי בבית הספר. רבים מכם מכירים את “המסלול” הזה כ”יוזמות חינוכיות וצרכים ייחודיים” בו בעצם הספק עובד מול בית הספר בצורה ישירה ללא גורם מתווך.

במסגרת מסלול היוזמות החינוכיות, בית הספר יכול לעבוד עם ספקים שלא נמצאים במאגר התוכניות והמענים אך לא יוכל להשתמש בתקציב של גפ”ן לצורך העניין אלא בתקציבים של הרשות המקומית או תקציבים אחרים בהתאם לכללים הקבועים בנהלי הרכש.

נציין כי בית הספר כן רשאי להשתמש ב30% מתקציב הגפ”ן למענים מן הסוג הזה (או עד 150,000 ש”ח) וגם 5%  (או עד 25,000 ש”ח) מהתקציב הבית ספרי במסגרת סל תשתיות בית ספריות וסל חינוך חברתי-ערכי והעשרה (אך לא במסלול הירוק של סל מענים פדגוגיים ורגשיים לצורך העניין שעבורו יש תקציב נפרד).

מהו הסל הרשותי

הסל הרשותי הוא למעשה סל שמשמש את הרשות המקומית (מכאן השם).

זהו למעשה תקציב שניתן ממשרד החינוך לרשות המקומית ומטרתו היא לקדם את החינוך, בכל הגילים לפי שיקול דעתה של הרשות המקומית והוא מיועד לכל בתי הספר ולא רק לאלה שמשתמשים בגפ”ן.

במילים פשוטות, במסגרת התקציב הרשותי הניתן לרשות המקומית, הרשות יכולה לבחור תוכניות מגפ”ן ולשלבן במוסדות החינוך בעיר על פי שיקול דעתה.

תוכן מאמר זה, נכתב על בסיס מדריך גפ”ן לשנת תשפ”ג ועשויים להיות בו שינויים לקראת שנת הלימודים תשפ”ד. במידה ויהיו כאלה, הם יעודכנו במאמר בהמשך. במאמרים הבאים נעבור בצורה מעמיקה על כל אחד מתתי הסלים בצורה מפורטת במטרה להבין מה דרישות הסף לאותו תת סל ואילו תוכניות עשויות להתאים לו.

עד אז, הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ, בה תוכלו להתייעץ, לעזור ולהעזר בספקים אחרים או להוציא תסכולים. הכל מתקבל באהבה 🙂

הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ

שימו לב: ההצטרפות למנהלים ורכזות בלבד לאחר אימות

דילוג לתוכן